Çakra Dengeleme Serisi

Doctor Yoga

Özel Terapi


    Çakralar enerji bedenimizde yer alan enerji merkezleridir. Bu enerji merkezleri gün içerisindeki hareketlerimiz, düşüncelerimiz, duygularımız, çocukluğumuzdan itibaren biriktirdiğimiz düşünceler gibi pekçok faktörden etkilenir. Bu da bizleri duygusal ve fiziksel olarak etkiler.

Her çakra farklı elementi, bedenimizdeki farklı bölgeleri (organlar, dokular vb.), duygularımızı ve davranışlarımızı yönetir. Çakralarımızın çalışmasındaki aksaklıkları da bu bölgelerde yaşadığımız sorunlar, kendimizi ortaya koyma, ifade etme gibi konulardaki eksikliklerimizden, duygusal değişimlerimizden anlayabiliriz.

Eğer sen de daha dengeli bir enerjiye sahip olmak, hayatındaki belli konularda farkındalığını artırmak ve bu alanları dengelemek istiyorsan Çakra Dengeleme Serisi tam senin için. İhtiyaç duyduğun çakraya ait dersi yapabileceğin gibi, genel bir denge hali istiyorsan benimle 28 gün sürecek bir yolculuğa da çıkabilirsin.

Bu yolculukta her çakranın dersini şu şekilde uygulaman gerekiyor.Birinci gün Kök Çakra, ikinci gün Sakral Çakra, üçüncü gün Karın Çakrası, dördüncü gün ise Kalp Çakrası pratik edeceksin.Beşinci gün tekrar kök çakradan başlayarak aynı sırada pratik etmeye devam edeceksin. Bu şekilde 28 gün boyunca her çakra dersini toplamda 7 kez pratik etmiş olacaksın.

Ayrıca her dersin sonunda Nadi Shodana Nefes çalışmasını da mutlaka uygula!

Kök Çakra Dengeleme
Sakral Çakra Dengeleme
Manipura Çakra Dengeleme
Anahata Çakra Dengeleme

Tel veya mail